Chứng chỉ

ICO-3
ICO-2
ICO-5
ICO-1

CE

Giá đỡ kính thiên văn EN-13200-5

Giá đỡ kính thiên văn EN-13200-5

EN-13200-5

EN-13200-5

Tẩy trắng cấu trúc kim loại EN-13200-6

Tẩy trắng cấu trúc kim loại EN-13200-6

ghế sân vận động EN12727-2016

ghế sân vận động EN12727-2016

CE-EN61439

CE-EN61439

CE-EN61326

CE-EN61326

ISO

Phẩm chất

Phẩm chất

OHSAS18001

OHSAS18001

Thuộc về môi trường

Thuộc về môi trường

Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Giấy chứng nhận danh dự dự án

Giờ đua Yugan

Giờ đua Yugan

Sân vận động Jishu

Sân vận động Jishu

Trường học Xiang zhiming

Trường học Xiang zhiming

Nhạc viện bắc kinh

Nhạc viện bắc kinh

SGS -GB8627-2012

SGS-B13

SGS

SGS-B14

SGS

SGS-B11

SGS

SGS-B12

SGS