Dịch vụ

Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ bán hàng trước

Chúng tôi cung cấp giải pháp cạnh tranh sau khi hiểu rõ yêu cầu chi tiết của khách hàng.

Dịch vụ bán hàng trước
Dịch vụ sau bán hàng

Dịch vụ sau bán hàng

Chúng tôi cung cấp các phụ kiện và sách hướng dẫn vận hành, đồng thời hướng dẫn khách hàng lắp đặt và vận hành tận nơi.Nếu có vấn đề gì trong quá trình sử dụng, chúng tôi sẽ hướng dẫn bằng video và xử lý khi cần thiết.

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi